Κλάδεμα Βερυκοκιάς

b4c94a14-ef0c-4d4a-82a9-dade77d35df4

Η βερυκοκιά είναι ένα φυλλοβόλο δέντρο. Η ανθοφορία του είναι από τα τέλη του Φεβρουρίου έως τα τέλη Μαρτίου, ένω η συγκομιδή του από τις αρχές Ιουνίου έως αρχές Αυγούστου. Το κλάδεμα της βερυκοκιάς πραγματοποιείται από τον Νοέμβριο έως τα τέλη Φεβρουαρίου, τον Απρίλιο και τον Μάιο, έπειτα από τη συγκομιδή.

Κλάδεμα διαμόρφωσης

Έχει ως στόχο τη διαμόρφωση του σκελετού του δέντρου, την απόκτηση αρκετών βραχιόνων και τη δημιουργία καρποφόρων κλαδιών.

Οι καρποφόροι βλαστοί της βερυκοκιάς είναι:

  • τα μπουκέτα Μαίου, μικρά κλαδιά μήκους 3-5 εκατοστών που φέρουν έναν ξυλοφόρο οφθαλμό που περιβάλλεται από 4-6 ανθοφόρους οφθαλμούς
  • τα λεπτοκλάδια, μήκους 15-30 εκατοστά που φέρουν μόνο ανθοφόρους οφθαλμούς και έναν επάκριο ξυλοφόρο οφθαλμό
  • ο μικτός βλαστός, ο οποίος φέρει ανθοφόρους και ξυλοφόρους οφθαλμούς

Η βερυκοκιά ελεύθερης διαμόρφωσης καλλιεργείται ως υψηλόκορμο, με στέλεχος ύψους 1,80 μ., ως μεσόκορμο (1-1,20 μ), ως βραχύκορμο ή σε ελεύθερο κύπελλο (40-60 εκ.).

ad7cbd63-d099-4eaa-9d47-4f9015f5c43f

1η χρονιά

Αφού φυτέψετε ένα εύρωστο βλαστάρι, κλαδέψτε μετά από 3 ξυλοφόρους οφθαλμούς πάνω από το επιθυμητό ύψος, για να δημιουργήσετε 3 σημεία εκκίνησης.

66875728-f0b4-476e-a1e4-b8236eccabb0

Κατά τη διάρκεια της βλάστησης

Για να μεγαλώσει ο κορμός, διατηρήστε μερικούς ταχυφυείς βλαστούς ως χυμοσυλλέκτες. Κλαδέψτε πάνω από τους δευτερεύοντες οφθαλμούς και κρατήστε μόνο ένα φύτρο. Το καλοκαίρι, βλαστολογήστε τους χυμοσυλλέκτες βλαστούς στα 2-3 φύλλα.

9964c55f-9402-4122-a935-62c5c1dabcf6

2η χρονιά

Αποκεφαλίστε και αφαιρέστε τα πλευρικά κλαδιά χαμηλά στον κορμό. Κλαδέψτε τους ταχυφυείς βλαστούς που αναπτύχθηκαν πάνω στη νέα κορυφή, πάνω από τους δευτερεύοντες οφθαλμούς, κι αφήστε να αναπτυχθεί μόνο ένα νεαρό φύτρο. Βλαστολογήστε στα 3-4 φύλλα το καλοκαίρι. Επιλέξτε 3 οφθαλμούς στο ύψος που θέλετε και κλαδέψτε πάνω από αυτούς για να δημιουργήσετε τους 3 βραχίονες.

Κατά τη διάρκεια της βλάστησης

Βλαστολογήστε τους χυμοσυλλέκτες βλαστούς που αναπτύσσονται πάνω στον κορμό, στα 3-4 φύλλα.

3η χρονιά

Κλαδέψτε τα 3 κλαδιά που σχηματίστηκαν πάνω από έναν εξωτερικό οφθαλμό, σε μήκος περίπου 25-30 εκ. Οι δύο τελευταίοι οφθαλμοί θα πρέπει, όταν αναπτυχθούν, να δώσουν 6 κλαδιά την επόμενη χρονιά.

4η χρονιά

Κλαδέψτε τα 6 κλαδιά που σχηματίστηκαν πάνω από έναν εξωτερικό οφθαλμό, σε μήκος περίπου 25-30 εκ. και τα χαμηλότερα κλαδιά στους 2 οφθαλμούς. Την επόμενη χρονιά θα έχετε 12 κύρια κλαδιά. Η διαμόρφωση του σκελετού έχει ολοκληρωθεί.

Κλάδεμα καρποφορίας

Το κλάδεμα αυτό επιτρέπει τη διατήρηση της καρποφορίας στα καρποφόρα κλαδιά, χωρίς το δέντρο να χάσει την αρχική του μορφή. Γίνεται περιοδικά κάθε 3-4 χρόνια και είναι κυρίωςκλάδεμα αραίωσης του σκελετού και κλάδεμα ανανέωσης των κλαδιών που έχουν καρποφορήσει.

12869997-887f-4aad-869c-f915387d1e33

Κορυφολογήστε τις διακλαδώσεις ώτσε να αναγκάσετε τους οφθαλμούς της βάσης να ανπτυχθούν, διατηρώντας την καρποφορία όσο πιο κοντά γίνεται στους βραχίονες. Αφαιρέστε, επίσης, τους βλαστούς που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της κόμης και εκείνους που διαταράσσουν τη γενική της ισσοροπία. Είναι προτιμότερο να παρέμβετε κατά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, όταν ο χυμός λιγοστεύει. Μην κλαδεύετε όταν το ξύλο είναι παγωμένο.

Βιβλιογραφία:

Christopher Brickell, 1999, Πρακτικό Κλάδεμα

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
• Συμβουλές για την καλλιέργεια φυτών
• Λύσεις στα προβλήματα του κήπου
• Ιδέες για διαμόρφωση της αυλής σας

Εγγραφείτε στο newsletter μας.