Κλάδεμα μηλιάς και αχλαδιάς

ab8aa8c1-7265-4f19-bfcb-625cdee21cda

Το κλάδεμα της μηλιάς και της αχλαδιάς γίνεται κατά την χειμερινή περίοδο, στο λήθαργο των φυτών, από τον Ιανουάριο μέχρι το Φεβρουάριο, και οπωσδήποτε πριν αρχίσει η διόγκωση των οφθαλμών και η έναρξη της νέας βλάστησης της αχλαδιάς.

Κλάδεμα διαμόρφωσης

Μπορούν να διαμορφωθούν σε πολλά και διαφορετικά σχήματα: σε κύπελλο, σε παλμέττα, σε κορδόνι, σε ελεύθερο σχήμα, καθώς και σε νάνα δέντρα. Η επιλογή του σχήματος διαμόρφωσης εξαρτάται, βασικά, από δύο παράγοντες: τον διαθέσιμο χώρο και τις γνώσεις που έχει ο καλλιεργητής στο κλάδεμα. Γι’ αυτόν το λόγο σε ερασιτεχνικούς κήπους, διαμορφώνονται συνήθως σε κυπελλοειδές σχήμα. Κατά τη διαμόρφωση του κυπελλοειδούς σχήματος, αφήνουμε τρεις κύριους βραχίονες που σχηματίζουν γωνία 50-60° με τον κορμό. Κάθε βραχίονας, φέρει δυο καλά σχηματισμένους κλάδους, ο πρώτος σε απόσταση 40-50 εκατοστών από τη βάση και ο δεύτερος 60-80 εκατοστών, σε αντίθετη κατεύθυνση από τον πρώτο.

Κλάδεμα καρποφορίας

Το κλάδεμα καρποφορίας εξαρτάται κυρίως από την ποικιλία, την ηλικία και την ζωηρότητα βλάστησης των δέντρων. Η μηλιά και η αχλαδιά φέρουν ξυλοφόρους και μικτούς ανθοφόρους οφθαλμούς, επάκρια ή πλάγια, στις μασχάλες των φύλλων σ’ έναν ετήσιο βλαστό. Για τον λόγο αυτό, ποτέ δε βραχύνονται ετήσιοι βλαστοί. Αυτοί αφαιρούνται από τη βάση τους ή μένουν ακλάδευτοι. Βραχύνσεις επιτρέπεται να γίνονται σε ξύλο ηλικίας δύο ή περισσότερων ετών.

Ξεκινά από το 2ο έτος όπου γίνονται ελαφριά κλαδέματα ενώ τα κανονικά ξεκινούν από το 5ο έτος και μετά. Δένδρα με ζωηρή ετήσια βλάστηση κλαδεύονται ελαφρά, ενώ εκείνα που έχουν αδύνατη βλάστηση κλαδεύονται αυστηρά. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι ετήσιοι βλαστοί δεν βραχύνοντια αλλά αφαιρούνται από τη βάση τους ή μένουν ακλάδευτοι.

Βραχύνσεις επιτρέπονται σε ξύλο ηλικίας δυο ετών και άνω. Στο εσωτερικό της κόμης παραμένουν λίγα κλαδιά, ώστε να υπάρχει επαρκής φωτισμός και αερισμός. Με το κλάδεμα αφαιρείται το 20-30% των καρποφόρων οργάνων (ένα ποσοστό των καρποφόρων οργάνων πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο).

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
• Συμβουλές για την καλλιέργεια φυτών
• Λύσεις στα προβλήματα του κήπου
• Ιδέες για διαμόρφωση της αυλής σας

Εγγραφείτε στο newsletter μας.