Λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης!

agriculture hand of a farmer giving fertilizer to young baby plants seedling in germination sequence on fertile soil with natural green background fertilizer stock pictures, royalty-free photos & images

Το έδαφος αποτελεί το βασικό υπόστρωμα ανάπτυξής των φυτών. Εφοδιάζει το ριζικό σύστημα με διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία, με νερό και παρέχει μηχανική στήριξη στα φυτά. Η ικανότητα του εδάφους να εφοδιάζει με τα απαραίτητα για τα φυτά στοιχεία δεν είναι άπειρη. Κατά συνέπεια, δημιουργείται η ανάγκη της αναπλήρωσης των θρεπτικών στοιχείων με την προσθήκη λιπασμάτων. Λίπασμα ονομάζεται οποιοδήποτε υλικό περιέχει τουλάχιστον ένα θρεπτικό στοιχείο (άζωτο, κάλιο, φώσφορος) απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών.

Στο εμπόριο τα βρίσκουμε σε 3 μορφές:

α) στα λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης,

β) τα υδατοδιαλυτά και

γ) τα υγρά λιπάσματα.

Η λίπανση απαιτείται:

 • Σε φυτά που είναι φυτεμένα σε άγονα, φτωχά εδάφη.
 • Σε φυτά που παρουσιάζουν τροφοπενίες.
 • Για την ανάπτυξη των φυτών.
Yellow gloved hand holding a green scoop with fertilizer fertilizer fertilizer stock pictures, royalty-free photos & images

Περιγραφή

Τα λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης εφοδιάζουν το έδαφος με θρεπτικά στοιχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη αύξηση του φυτού. Ο όρος “βραδεία απελευθέρωση” σημαίνει ότι καθόλου ή πολύ μικρή ποσότητα θρεπτικών στοιχείων είναι διαθέσιμες στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου και ακολουθείται από σταδιακή απελευθέρωσή τους. Μπορείτε να προσθέσετε λίπασμα βραδείας απελευθέρωσεις στα φυτά σας 1-2 φορές το χρόνο.

Πλεονεκτήματα

 • Μείωση της ζημιάς του σπόρου ή των σπορόφυτων από υψηλή τοπική συγκέντρωση λιπάσματος
 • Μείωση του καψίματος των φύλλων από μεγάλες δόσεις επιφανειακώς χορηγούμενων λιπασμάτων
 • Καλύτερη εποχιακή κατανομή των θρεπτικών στοιχείων
 • Καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος
 • Ελεγχόμενη ανάπτυξη των φυτών χωρίς εξάρσεις
 • Οικονομία χρόνου και ενέργειας
Farmer giving granulated fertilizer to young tomato plants Hand in glove holding shovel and fertilize seedling in organic garden. fertilizer stock pictures, royalty-free photos & images

Διασπορά στο έδαφος

Η εφαρμογή του γίνεται με δύο τρόπους:

 • διασκορπίζοντάς το στην επιφάνεια του εδάφους
 • ενσωματώνοντάς το άμεσα σε αυτό. Η ενσωμάτωση μπορεί να γίνει με έγχυση κάτω από την επιφάνεια ή με ανάμειξη με τα επιφανειακά στρώματα του εδάφους.

TIPS:

 1. Αποφεύγουμε την επαφή του λιπάσματος με τα φυτικά μέρη, γιατί προκαλούνται εγκαύματα στα φυτά.
 2. Αποφεύγουμε την εφαρμογή του λιπάσματος σε απότιστα φυτά, γιατί απορροφά και την ελάχιστη υγρασία που έχει απομείνει στο φυτό. Με αποτέλεσμα να οδηγείται σε ξήρανση.
 3. Απαγορεύεται η υπέρβαση της συνιστώμενης δόσης. Η υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες ή σε εγκαύματα.
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
• Συμβουλές για την καλλιέργεια φυτών
• Λύσεις στα προβλήματα του κήπου
• Ιδέες για διαμόρφωση της αυλής σας

Εγγραφείτε στο newsletter μας.