Κρυσταλλικά, υδατοδιαλυτά λιπάσματα!

Το έδαφος αποτελεί το βασικό υπόστρωμα ανάπτυξης των φυτών. Εφοδιάζει το ριζικό σύστημα με διαθέσιμα θρεπτικά στοιχεία και νερό και παρέχει μηχανική στήριξη στα φυτά. Όμως επειδή η ικανότητα αυτή του εδάφους δεν είναι συνεχής. Κατά συνέπεια, δημιουργείται η ανάγκη της αναπλήρωσης των θρεπτικών στοιχείων με την προσθήκη λιπασμάτων. Λίπασμα ονομάζεται οποιοδήποτε υλικό περιέχει τουλάχιστον ένα θρεπτικό στοιχείο (άζωτο, κάλιο, φώσφορος) απαραίτητο για την ανάπτυξη των φυτών.

Στο εμπόριο τα βρίσκουμε σε 3 μορφές,

α) στα λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης,

β) τα κρυσταλλικά, υδατοδιαλυτά και

γ) τα υγρά λιπάσματα.

Η λίπανση απαιτείται:

  • Σε φυτά που είναι φυτεμένα σε άγονα, φτωχά εδάφη.
  • Σε φυτά που παρουσιάζουν τροφοπενίες.
  • Για την ανάπτυξη των φυτών.

Περιγραφή

Τα κρυσταλλικά, υδατοδιαλυτά λιπάσματα είναι σε στερεή μορφή. Διαλύονται εύκολα στο νερό, απορροφώνται άμεσα από τα φυτά κι εφοδιάζουν το έδαφος ταχύτατα με θρεπτικά στοιχεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άμεση θρέψη των φυτών και τη διόρθωση των προβλημάτων τροφοπενιών.

Spraying Liquid fertilizer the foliar feeding on the golden The woman is spraying Liquid fertilizer the foliar feeding on the golden pothos on the wooden table in the living room. The Epipremnum aureum in a white ceramic vase on the wood table in the minimalist room style fertilizer stock pictures, royalty-free photos & images

Πλεονεκτήματα

  • Ικανοποιούνται οι θρεπτικές ανάγκες των καλλιεργειών άμεσα
  • Προλαμβάνονται τροφοπενίες
  • Αυξάνεται η ποσότητα και βελτιώνεται η ποιότητα της παραγωγής
  • Ενισχύεται η αντοχή των φυτών σε ενδεχόμενες προσβολές από εχθρούς ή ασθένειες
  • Δεν αυξάνεται η αλατότητα των εδαφών
Farmer spraying vegetable green plants in the garden with herbicides, pesticides or insecticides Farmer spraying vegetable green plants in the garden with herbicides, pesticides or insecticides. fertilizer stock pictures, royalty-free photos & images

Εφαρμογή των κρυσταλλικών λιπασμάτων στα φυτά

Η εφαρμογή των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων στα φυτά μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

  • με διαφυλλική εφαρμογή
  • με ριζοπότισμα

TIP:

Απαγορεύεται η υπέρβαση της συνιστώμενης δόσης. Η υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες ή σε εγκαύματα.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
• Συμβουλές για την καλλιέργεια φυτών
• Λύσεις στα προβλήματα του κήπου
• Ιδέες για διαμόρφωση της αυλής σας

Εγγραφείτε στο newsletter μας.