Σπορά και φύτευση λαχανικών φυτών ανά μήνα. Μέρος Πρώτο.

Τι μπορώ να φυτεύσω κάθε μήνα του χρόνου;

Ας δούμε τι μπορούμε να σπέιρουμε και να φυτεύσουμε στο πρώτο 6μηνο του έτους.

Παρακάτω παραθέτουμε σε πίνακες για κάθε μήνα ξεχωριστά.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Σπορά – Φύτευση ΦυτώνΕποχή συγκομιδής
Κατασκευή θερμοκηπίων -> Σποράντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριάΙούλιο – Σεπτέμβριο
ΣποράραπάνιΦεβρουάριο – Μάρτο
ΣποράσπανάκιΜάρτιο – Μάϊο
ΣποράραδίκιΑπρίλιο
ΣποράμαϊντανόΜάρτιο
ΣποράσινάπιΦεβρουάριο – Μάρτιο
ΦύτευσημαρούλιΑπρίλιο
Φύτευσηκοκκάρι για φρέσκο κρεμμύδιΑπρίλιο
ΦύτευσηπατάταςΜάϊο – Ιούνιο
Πίνακας 1. Σπορά και Φύτευση τον μήνα Ιανουάριο

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Σπορά Φύτευση ΦυτώνΕποχή συγκομιδής
Κατασκευή θερμοκηπίων -> Σποράμελιτζάνα, πιπεριάΙούλιο – Σεπτέμβριο
ΣποράραπάνιΜάρτιο
ΣποράκαρότοΜάϊο
ΣποράπαντζάριΑπρίλιο – Μάϊο
Σποράκοκκάρι για ξερό κρεμμύδιΜάϊο – Ιούνιο
ΣποράσπανάκιΑπρίλιο
ΣποράμαϊντανόΑπρίλιο
ΣποράσινάπιΜάρτιο – Απρίλιο
Κατασκευή θερμοκηπίων -> ΣποράκολοκύθιΑπρίλιο
ΦύτευσηπατάταςΙούλιο
ΦύτευσημαρούλιΑπρίλιο – Μάϊο
Πίνακας 2. Σπορά και Φύτευση τον μήνα Φεβρουάριο.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Σπορά Φύτευση ΦυτώνΕποχή συγκομιδής
ΣποράλάχανοΑύγουστο – Σεπτέμβριο
ΣποράκουνουπίδιΑύγουστο – Σεπτέμβριο
ΣποράμπρόκολοΑύγουστο – Σεπτέμβριο
ΣποράαγκινάραΜάϊο
ΣποράγογγύλιΜάϊο
ΣποράκαρότοΙούνιο – Ιούλιο
ΣποράΡαπάνιΑπρίλιο
ΣποράπαντζάριΜάϊο – Ιούνιο
ΣποράσέσκουλοΜάϊο – Ιούνιο
ΣποράσπανάκιΜάϊο
Σποράκοκκάρι για ξερό κρεμμύδιΙούλιο
ΣποράσέλινοΑύγουστο – Σεπτέμβριο
ΣποράμαϊντανόΜάϊο
ΣποράμπιζέλιΜάϊο – Ιούνιο
ΣποράφασόλιΙούνιο
ΣποράκολοκύθιΜάϊο – Ιούνιο
ΣποράαγγούριΙούνιο
ΣποράπράσοΟκτώβριο – Νοέμβριο
ΦύτευσηντομάταΙούλιο
ΦύτευσησκόρδοΙούνιο – Ιούλιο
ΦύτευσημαρούλιΜάϊο
Πίνακας 3. Σπορά και Φύτευση τον μήνα Μάρτιο.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Σπορά Φύτευση ΦυτώνΕποχή συγκομιδής
ΣποράντομάταΣεπτέμβριο
ΣποράφασόλιΙούλιο
ΣποράκολοκύθιΙούνιο – Ιούλιο
ΣποράΚαλαμπόκιΙούλιο – Αύγουστο
ΣποράαγγούριΙούλιο
ΣποράραπάνιΙούνιο
ΣποράπράσοΟκτώβριο – Νοέμβριο
ΣποράσέλινοΣεπτέμβριο – Νοέμβριο
ΣποράμαϊντανόΙούνιο – Ιανουάριο
Σποράμπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδιΔεκέμβριο – Ιανουάριο
ΣποράπαντζάριΙούνιο – Ιούλιο
ΣποράσέσκουλοΙούνιο – Ιούλιο
ΣποράραδίκιΙούνιο – Ιούλιο
ΣποράμπάμιαΙούλιο
ΦύτευσηγλυκοπατάταΙούλιο – Αύγουστο
Φύτευσηντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριάΙούλιο – Σεπτέμβριο
Πίνακας 4. Σπορά και Φύτευση τον μήνα Απρίλιο.

ΜΑΙΟΣ

Σπορά Φύτευση ΦυτώνΕποχή συγκομιδής
ΣποράπαντζάριΙούλιο – Αύγουστο
Σπορά μπάμιαςμπάμιαΑύγουστο
Σπορά φασολιώνφασόλιΙούλιο – Αύγουστο
Σπορά ραπανιώνραπάνιΙούνιο – Ιούλιο
Σπορά μαϊντανούμαϊντανόΙούλιο – Φεβρουάριο
Φύτευσηντομάτα όψιμηΑύγουστο – Σεπτέμβριο
Μεταφύτευση σπορόφυτωνμπρόκολο, λάχανοΑύγουστο – Σεπτέμβριο
Μεταφύτευση σπορόφυτωνκουνουπίδιΑύγουστο – Σεπτέμβριο
Πίνακας 5. Σπορά και Φύτευση τον μήνα Μάϊο.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Σπορά Φύτευση ΦυτώνΕποχή συγκομιδής
ΣποράπαντζάριΑύγουστο-Σεπτέμβριο
ΣποράραπάνιΑύγουστο
ΦύτευσησέλινοΣεπτέμβριο-Νοέμβριο
ΦύτευσηλάχανοΣεπτέμβριο-Οκτώβριο
Πίνακας 6. Σπορά και Φύτευση τον μήνα Ιούνιο.

Στο δεύτερο μέρος θα δούμε για το δεύτερο 6μηνο του έτους.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
• Συμβουλές για την καλλιέργεια φυτών
• Λύσεις στα προβλήματα του κήπου
• Ιδέες για διαμόρφωση της αυλής σας

Εγγραφείτε στο newsletter μας.