5 Αυγούστου, 2021

Κηπουρικές Συμβουλές

Νηματώδεις, οι υπόγειοι “εχθροί” του κήπου μας!

Η λέξη «νηματώδης» (nematoda ή nematelminthes) προήλθε από την ελληνική λέξη «νήμα» (thread ή threadworms). Οι νηματώδεις είναι μικροσκοπικοί οργανισμοί κρυμμένοι στο έδαφος οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες. Είναι παράσιτα και βασίζονται στη διατήρηση του φυτού

Ασθένειες- Τροφοπενίες

Θρίπες, τα πολυφάγα έντομα του κηπού μας!

Οι θρίπες είναι έντομα μικρά, επιμήκη με δύο ζεύγη στενών πτερύγων και μεγάλο αριθμό μακρών τριχών στην περίμετρο. Ανήκουν στην τάξη των θυσανόπτερων (Thysanoptera). Είναι πολυφάγα έντομα και προσβάλλουν ανθοκομικά, οπωροφόρα, αμπέλι και κηπευτικά. Οι συνήθεις προσβολές είναι στα κολοκυνθοειδή (κυρίως το

Κηπουρικές Συμβουλές

Φραγκοσυκιά, ένας παρεξηγημένος κάκτος!

Η φραγκοσυκιά (Opuntia ficus-indica (L.) Miller) ανήκει στην οικογένεια των κακτοειδών (Cactaceae) η οποία περιλαμβάνει πάνω από 300 είδη. Προέρχεται από το Μεξικό. Στην Ευρώπη μεταφέρθηκε από τους Ισπανούς το 1523 και διαδόθηκε πολύ γρήγορα στις μεσογειακές χώρες λόγω των

• Συμβουλές για την καλλιέργεια φυτών
• Λύσεις στα προβλήματα του κήπου
• Ιδέες για διαμόρφωση της αυλής σας

Εγγραφείτε στο newsletter μας.